Hello World, we are from Pixibox, which was founded in Vietnam around 2016 by the two brothers.
We are a small team of developers, designers, and artists from all over the world.
Our focus is on bringing creative experiences through games, VR/AR/ MR and other interactive media.

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Top
m

Pixibox

  |  Work   |  Thiết kế thương hiệu bất động sản Thuần Việt

BDS ThuanViet Brand identity
Logo, paper, shirt, hat, website

Bất động sản Thuần Việt là một website dành cho hai đối tượng.

Người môi giới bất động sản: họ có thể đăng các sản phẩm về bất động sản.

Người khách hàng: họ tham gia vào hệ thống môi giới hoặc truy nhập lấy thông tin, so sánh giá cả, xem bản đồ vị trí và hướng đất. Sau đó trao đổi với bên bán. Hoàn thànhh giao dịch.
Chủ đầu từ của website có thể lấy phần trăm chi phí để duy trì hoạt động web bằng hai cách. Trên giao dịch hoặc thu phí thành viên của người môi giới tiếp cận thông tin ở các cấp độ khác nhau.

Post a Comment